கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> கொடைக்கானல்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அடுக்கம் 9 9 0
காமனூர் 9 9 0
கிழக்குசெட்டிபட்டி 9 9 0
கும்பறையூர் 6 6 0
கூக்கல் 9 9 0
தாண்டிக்குடி 9 9 0
பாச்சலூர் 6 6 0
பூண்டி 9 9 0
பூம்பாறை 9 9 0
பூலத்தூர் 9 9 0
பெரியூர் 9 9 0
மன்னவனூர் 9 9 0
வடகவுஞ்சி 9 9 0
வில்பட்டி 15 15 0
வெள்ளகவி 6 6 0