கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ஆத்தூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அக்கரைப்பட்டி 9 9 0
அம்பாத்துரை 12 12 0
அய்யன்கோட்டை 9 9 0
ஆத்தூர் 12 12 0
ஆலமரத்துப்பட்டி 9 9 0
என்.பஞ்சம்பட்டி 12 12 0
எஸ். பாறைப்பட்டி 9 9 0
கலிக்கம்பட்டி 9 9 0
காந்திகிராமம் 9 9 0
சித்தரேவு 15 15 0
சீவல்சரகு 9 9 0
செட்டியப்பட்டி 9 9 0
தேவரப்பன்பட்டி 12 12 0
தொப்பம்பட்டி 6 6 0
பாளையங்கோட்டை 9 9 0
பித்தளைப்பட்டி 9 9 0
பிள்ளையார்நத்தம் 9 9 0
போடிகாமன்வாடி 9 9 0
மணலூர் 9 9 0
முன்னிலைக்கோட்டை 9 9 0
வக்கம்பட்டி 9 9 0
வீரக்கல் 12 12 0