கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நத்தம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆவிச்சிபட்டி 9 9 0
உராளிபட்டி 9 9 0
என்.புதுப்பட்டி 9 9 0
குடகிபட்டி 9 9 0
குட்டுப்பட்டி 9 9 0
கோசுகுறிச்சி 9 9 0
கோட்டையூர் 9 9 0
சமுத்திராப்பட்டி 9 9 0
சாத்தம்பாடி 9 9 0
சிரங்காட்டுப்பட்டி 9 9 0
சிறுகுடி 12 12 0
செந்துரை 15 15 0
செல்லப்பநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
சேத்தூர் 12 12 0
பண்ணுவார்பட்டி 6 6 0
பரளிபுதூர் 9 9 0
பிள்ளையார்நத்தம் 9 9 0
புன்னப்பட்டி 12 12 0
பூதகுடி 6 6 0
முளையூர் 9 9 0
ரெட்டியபட்டி 12 12 0
லிங்கவாடி 9 9 0
வேலம்பட்டி 12 12 0