கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நிலக்கோட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
இராமராஜபுரம் 9 9 0
எத்திலோடு 12 12 0
எஸ்.மேட்டுப்பட்டி 6 6 0
குல்லலக்குண்டு 12 12 0
குல்லிசெட்டிபட்டி 6 6 0
கூவனூத்து 9 9 0
கோடாங்கிநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
கோட்டூர் 12 12 0
சித்தர்கள்நத்தம் 9 9 0
சிலுக்குவார்பட்டி 15 15 0
சிவஞானபுரம் 9 9 0
நக்கலூத்து 6 6 0
நரியூத்து 9 9 0
நூத்தலாபுரம் 9 9 0
பச்சமலையான்கோட்டை 12 12 0
பள்ளபட்டி 12 12 0
பிள்ளையார்நத்தம் 9 9 0
மட்டப்பாறை 9 9 0
மாலையகவுண்டன்பட்டி 9 9 0
முசுவனூத்து 9 9 0
விளாம்பட்டி 9 9 0
வீலிநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
ஜம்புதுரைக்கோட்டை 12 12 0