கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வத்தலக்குண்டு
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
எழுவனம்பட்டி 9 9 0
கட்டக்காமன்பட்டி 9 9 0
கணவாய்ப்பட்டி 9 9 0
குன்னுவாரன்கோட்டை 9 9 0
கோட்டைப்பட்டி 6 6 0
கோம்பைப்பட்டி 12 12 0
சந்தையூர் 9 9 0
செக்காபட்டி 9 9 0
செங்கட்டாம்பட்டி 9 9 0
நடகோட்டை 9 9 0
பழைய வத்தலக்குண்டு 12 12 0
பி.விராலிப்பட்டி 12 12 0
மல்லணம்பட்டி 9 9 0
ரெங்கப்பநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
விராலிமாயன்பட்டி 9 9 0
விருவீடு 9 9 0
ஜி.தும்மலப்பட்டி 9 9 0