கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> பழனி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அ.கலையம்புத்தூர் 12 12 0
அமரபூண்டி 9 9 0
ஆண்டிபட்டி 9 9 0
ஆர்.அய்யம்பாளையம் 9 9 0
எரமநாயக்கன்பட்டி 6 6 0
கணக்கன்பட்டி 9 9 0
கரடிக்கூட்டம் 9 9 0
கலிக்கநாயக்கன்பட்டி 6 6 0
காவலப்பட்டி 9 9 0
கோதைமங்களம் 12 12 0
சித்திரைக்குளம் 6 6 0
சிவகிரிப்பட்டி 15 15 0
சின்னக்கலையம்புத்தூர் 12 12 0
தாதநாயக்கன்பட்டி 6 6 0
தாமரைக்குளம் 6 6 0
பச்சளநாயக்கன்பட்டி 6 6 0
பாப்பம்பட்டி 12 12 0
பெத்தநாயக்கன்பட்டி 9 9 0
பெரியம்மாபட்டி 9 9 0
மேலக்கோட்டை 9 9 0