கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> ஒட்டன்சத்திரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அத்திக்கோம்பை 9 9 0
அம்பிளிக்கை 9 9 0
அரசப்பப்பிள்ளைபட்டி 9 9 0
இடையகோட்டை 9 9 0
எல்லப்பட்டி 6 6 0
ஐ.வாடிப்பட்டி 6 6 0
ஓடைப்பட்டி 9 9 0
காப்பிலியப்பட்டி 9 9 0
காவேரியம்மாபட்டி 9 9 0
காளாஞ்சிபட்டி 6 6 0
குத்திலிப்பை 6 6 0
கே.கீரனூர் 9 9 0
கேதையுறும்பு 9 9 0
கொல்லபட்டி 6 6 0
சத்திரப்பட்டி 9 9 0
சிந்தலவாடம்பட்டி 9 9 0
சிந்தலைப்பட்டி 6 6 0
சின்னக்காம்பட்டி 9 9 0
தங்கச்சியம்மாபட்டி 9 9 0
தா.புதுக்கோட்டை 9 9 0
புலியூர்நத்தம் 9 9 0
புளியமரத்துக்கோட்டை 9 9 0
பெரியகோட்டை 9 9 0
மண்டவாடி 9 9 0
மார்க்கம்பட்டி 9 9 0
ரெட்டியபட்டி 9 9 0
லெக்கையன்கோட்டை 6 6 0
வடகாடு 9 9 0
வலையபட்டி 6 6 0
விருப்பாச்சி 9 9 0
வீரலப்பட்டி 6 6 0
வெரியப்பூர் 9 9 0
வேலூர்-அன்னப்பட்டி 6 6 0
ஜவ்வாதுபட்டி 9 9 0
ஜோகிப்பட்டி 9 9 0