கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> தூத்துக்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அய்யனடைப்பு 9 9 0
அல்லிகுளம் 6 6 0
உமரிக்கோட்டை 6 6 0
கட்டாலங்குளம் 9 9 0
கீழத்தட்டபாறை 6 6 0
குமாரகிரி 15 15 0
குலையன்கரிசல் 9 9 0
கூட்டுடன்காடு 9 9 0
கோரம்பள்ளம் 9 9 0
சேர்வைகாரன்மடம் 9 9 0
தளவாய்புரம் 6 6 0
திம்மராஜபுரம் 9 9 0
தெற்குசிலுக்கன்பட்டி 6 6 0
மறவன்மடம் 9 9 0
மாப்பிள்ளையூரணி 15 15 0
முடிவைத்தானேந்தல் 9 9 0
முள்ளக்காடு 9 9 0
மேலதட்டப்பாறை 9 9 0
வடக்குசிலுக்கன்பட்டி 6 6 0
வர்த்தகரெட்டிபட்டி 9 9 0