கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> ஓட்டப்பிடாரம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகிலாண்டபுரம் 6 6 0
அக்காநாயக்கன்ப்பட்டி 9 9 0
ஆதனூர் 9 9 0
ஆரைகுளம் 6 6 0
இளவேலங்கால் 6 6 0
எப்போதும்வென்றான் 9 9 0
எஸ்.கைலாசபுரம் 9 9 0
ஒட்டநத்தம் 9 9 0
ஓட்டப்பிடாரம் 12 12 0
ஓணமாக்குளம் 6 6 0
கலப்பை பட்டி 6 6 0
கவர்னகிரி 6 6 0
காட்டுநாயக்க்கன்பட்டி 6 6 0
கீழ அரசடி 6 6 0
கீழக்கோட்டை 9 9 0
கீழ மங்கலம் 9 9 0
கீழ முடிமன் 9 9 0
குதிரைகுளம் 6 6 0
குமரெட்டியாபுரம் 6 6 0
குலசேகரநல்லூர் 9 9 0
குறுக்குசாலை 9 9 0
கே.சண்முகபுரம் 6 6 0
கே.தளவாய்புரம் 6 6 0
கொடியன்குளம் 6 6 0
கொத்தாளி 6 6 0
கொல்லங்கிணறு 6 6 0
கொல்லம்பரும்பு 6 6 0
சங்கம்பட்டி 6 6 0
சந்திரகிரி 9 9 0
சாமிநத்தம் 6 6 0
சில்லாங்குளம் 9 9 0
சில்லாநத்தம் 6 6 0
டி.வீரபாண்டியபுரம் 6 6 0
தருவைகுளம் 12 12 0
தெற்கு கல்மேடு 6 6 0
தென்னம்பட்டி 6 6 0
நாகம்பட்டி 6 6 0
பசுவந்தனை 9 9 0
பட்டிணமருதூர் 6 6 0
பரிவல்லிக்கோட்டை 6 6 0
பாஞ்சாலங்குறிச்சி 9 9 0
பாறைக்குட்டம் 6 6 0
பி.துரைச்சாமிபுரம் 6 6 0
புதியம்புத்தூர் 12 12 0
புதூர் பாண்டியாபுரம் 6 6 0
மணியாச்சி 6 6 0
மருதன்வாழ்வு 9 9 0
மலைப்பட்டி 6 6 0
மீனாட்சிபுரம் 6 6 0
முள்ளூர் 6 6 0
முறம்பன் 6 6 0
மேலஅரசடி 9 9 0
மேல பாண்டியாபுரம் 6 6 0
ராஜாவின்கோவில் 6 6 0
வள்ளிநாயகிபுரம் 6 6 0
வாலசமுத்திரம் 6 6 0
வெள்ளாரம் 6 6 0
வேடநத்தம் 6 6 0
வேப்பலோடை 9 9 0
ஜம்புலிங்கபுரம் 6 6 0
ஜெகவீரபாண்டியாபுரம் 6 6 0