கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> விளாத்திகுளம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அயன்செங்கல்படை 6 6 0
அயன்பொம்மையாபுரம் 6 6 0
அரியநாயகிபுரம் 6 6 0
அருங்குளம் 6 6 0
ஆற்றங்கரை 9 9 0
இராமனூத்து 6 6 0
இனாம்சுப்பிரமணியபுரம் 6 6 0
இனாம்வேடபட்டி 6 6 0
எம்.குமாரசக்கனாபுரம் 6 6 0
எம்.சண்முகபுரம் 6 6 0
கமலாபுரம் 6 6 0
கழுகாசலபுரம் 6 6 0
கீழவிளாத்திகுளம் 6 6 0
கீழவைப்பார் 9 9 0
குருவார்பட்டி 9 9 0
குளத்தூர் 12 12 0
கே.குமரெட்டையாபுரம் 6 6 0
கே.சுந்தரேஸ்வரபுரம் 6 6 0
கே.தங்கம்மாள்புரம் 6 6 0
சக்கம்மாள்புரம் 6 6 0
சித்தவநாயக்கன்பட்டி 6 6 0
சிவஞானபுரம் 6 6 0
சூரங்குடி 9 9 0
டி.சுப்பையாபுரம் 6 6 0
தத்தனேரி 6 6 0
தலைக்காட்டுபுரம் 6 6 0
நமச்சிவாயபுரம் 6 6 0
நீராவிபுதுப்பட்டி 6 6 0
நெடுங்குளம் 9 9 0
படர்ந்தபுளி 6 6 0
பி.மீனாட்சிபுரம் 6 6 0
பிள்ளையார்நத்தம் 6 6 0
புளியங்குளம் 6 6 0
பூசனூர் 6 6 0
பெரியசாமிபுரம் 9 9 0
பேரிலோவன்பட்டி 6 6 0
மந்திகுளம் 9 9 0
மார்தாண்டம்பட்டி 6 6 0
மேல்மாந்தை 9 9 0
வள்ளிநாயகிபுரம் 6 6 0
விருசம்பட்டி 6 6 0
வில்வமரத்துப்பட்டி 6 6 0
வீரபாண்டியபுரம் 6 6 0
வெள்ளையம்மாள்புரம் 6 6 0
வேம்பார் 6 6 0
வேம்பார்தெற்கு 9 9 0
வேலிடுபட்டி 6 6 0
வைப்பார் 9 9 0
ஜமீன்கரிசல்குளம் 6 6 0
ஜமீன்கோடாங்கிபட்டி 6 6 0
ஜமீன்செங்கல்படை 6 6 0