கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> ஆழ்வார்திருநகரி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அங்கமங்கலம் 9 9 0
அழகப்பபுரம் 6 6 0
அழகியமணவாளபுரம் 6 6 0
ஆதிநாதபுரம் 6 6 0
இராஜபதி 6 6 0
உடையார்குளம் 6 6 0
கச்சினாவிளை 9 9 0
கடையனோடை 6 6 0
கட்டாரிமங்கலம் 9 9 0
கருங்கடல் 9 9 0
கருவேலம்பாடு 6 6 0
குரங்கனி 6 6 0
குருகாட்டூர் 6 6 0
குறிப்பன்குளம் 6 6 0
கேம்பலாபாத் 6 6 0
சுகந்தலை 9 9 0
சேதுக்குவாய்த்தான் 9 9 0
சேர்ந்தமங்கலம் 9 9 0
திருக்களூர் 9 9 0
தேமான்குளம் 9 9 0
நாலுமாவடி 9 9 0
புறையூர் 6 6 0
புன்னக்காயல் 12 12 0
மளவராயநத்தம் 6 6 0
மீரான்குளம் 9 9 0
மூக்குப்பீறி 9 9 0
மேலாத்தூர் 12 12 0
வரண்டியவேல் 6 6 0
வெள்ளமடம் 9 9 0
ஸ்ரீவெங்கடேசபுரம் 9 9 0