கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> திருச்செந்தூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மன்புரம் 6 6 0
காயாமொழி 9 9 0
நல்லூர் 9 9 0
பள்ளிப்பத்து 9 9 0
பிச்சிவிளை 6 6 6
மூலக்கரை 6 6 0
மேலதிருச்செந்தூர் 9 9 0
மேலப்புதுக்குடி 6 6 0
வீரபாண்டியன்பட்டணம் 9 9 0
வீரபாண்டியன்பட்டணம்(ரூரல்) 9 9 0
வீரமாணிக்கம் 6 6 0