கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> உடன்குடி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆதியாக்குறிச்சி 6 6 0
குதிரைமொழி 6 6 0
குலசேகரன்பட்டினம் 12 12 0
சிறுநாடார்குடியிருப்பு 6 6 0
சீர்காட்சி 6 6 0
செட்டியாபத்து 9 9 0
செம்மறிகுளம் 9 9 0
நங்கைமொழி 6 6 0
நயினார்பத்து 6 6 0
பரமன்குறிச்சி 12 12 0
மணப்பாடு 9 9 0
மாதவன்குறிச்சி 6 6 0
மானாடுதண்டுபத்து 9 9 0
மெஞ்ஞானபுரம் 9 9 0
லெட்சுமிபுரம் 9 9 0
வெங்கட்ராமானுஜபுரம் 9 9 0
வெள்ளாளன்விளை 6 6 0