கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி -> சாத்தான்குளம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அமுதுண்ணாகுடி 6 6 0
அரசூர் 12 12 0
அழகப்பபுரம் 6 6 0
எழுவரைமுக்கி 6 6 1
கொம்பன்குளம் 6 6 0
கொம்மடிக்கோட்டை 9 9 0
கோமாநேரி 6 6 0
சாஸ்தாவிநல்லூர் 9 9 0
சுப்பராயபுரம் 6 6 0
செட்டிகுளம் 6 6 0
தச்சமொழி 6 6 0
தாமரைமொழி 6 6 0
திருப்பணி புத்தன் தருவை 9 9 0
நடுவக்குறிச்சி 9 9 0
நெடுங்குளம் 6 6 0
படுக்கப்பத்து 6 6 0
பண்டாரபுரம் 9 9 0
பழங்குளம் 6 6 0
பள்ளக்குறிச்சி 9 9 0
பன்னம்பாறை 9 9 0
பிடாநேரி 6 6 0
புதுக்குளம் 9 9 0
பெரியதாழை 9 9 0
முதலூர் 9 9 0