கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> கொத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சி சிலம்பாயி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி மு தமிழ்மொழி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு ம குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி வ கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு R சரவணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு V செல்வராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி A அமுதா வெற்றி
வார்டு 8 திரு S பன்னீர்செல்வம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி வி கீர்த்திகா வெற்றி