கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> மேலக்களக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க கலைமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி இரா லலிதா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா நாச்சியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திரு கி சரவணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு எஸ் அண்ணாதுரை வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க சமுத்திரம் வெற்றி