கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> பள்ளியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு உ குணசீலன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி வ தெய்வகன்னி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு ரா சக்திவேல் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி எம் மணிமேகலா வெற்றி
வார்டு 5 திரு சு சின்னராஜா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம கவிதா வெற்றி