கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> சுரைக்காயூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப புண்ணியமூர்த்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ரா திலகவதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி கோ அமுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு ரா கண்ணதாசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி ஜெ முத்துலட்சமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி k மலர்விழி வெற்றி