கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> திருபுவனம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தெ கோகிலம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு த கலைச்செல்வன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி இ விஜயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 4 திரு k சேகர் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு க கிருஷ்ணசாமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி அ ஜோதியம்மாள் வெற்றி