கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> வேம்புகுடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 செல்வி லோ லோகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி B அனிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு சி காமராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு த மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு கி இளையபெருமாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி செ ஹேமலதா வெற்றி