கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> இடையிருப்பு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி S அம்புஜம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி K மாரியம்மாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு G முருகானந்தம் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பா சங்கீதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு S சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி N பானுமதி வெற்றி