கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> அம்மாபேட்டை -> எடவாக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி P அன்பரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி வி சுதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா வீரையன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி அய்யாசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திரு T புண்ணியமூர்த்தி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி N லட்சுமிபிரபா வெற்றி