கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> கச்சமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஜா தென்னரசு வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி க கவிதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி செ நளினி வெற்றி
வார்டு 4 திரு மு ஜெயப்பிரகாஷன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு தே லூயிஸ்முரளி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கோ கலைச்செல்வி வெற்றி