கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> கூத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம மனோரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ வசந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திரு M ராம்சிங் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி திரு சா்மிளா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ம மகேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ரெ இளஞ்செழியன் வெற்றி