கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> கோவில்பத்து
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பொ திலகவதி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ச பழனிச்சாமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு M.G சரவணன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு R கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 5 திரு ம வில்லியம் அலெக்சாண்டர் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச கலாமேரி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஜா பவுலின் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ச விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஆ சுஜாதா வெற்றி