கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> மனையேறிபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு சசிக்குமார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ அணுசியா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி க சசிகலா வெற்றி
வார்டு 4 திரு பொ ரவிச்சந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி சு சர்மிளா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு அ முருகேசன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திருமதி ச நாகக்கண்ணி வெற்றி
வார்டு 8 திரு மு இலங்கேஸ்வரன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க அகிலாண்டேஸ்வாி வெற்றி