கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> மாரனேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆ அல்போன்ஸ் அன்பரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு இ ரிச்சர்ட் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி து ரோசி வெற்றி
வார்டு 4 திரு உ ராதாகிருஷ்ணன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு யே பிலோமின்ராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ர வள்ளியரசு போட்டி இன்றி தேர்வு