கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> முத்துவீரகண்டியன்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி S இசபெல்லா வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ ஆல்பர்ட் அலெக்ஸாண்டர் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சே ராஜலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி அ லதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு த ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கு ரவி போட்டி இன்றி தேர்வு