கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> அகரபேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மா சத்தியநாதன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ஜெ சூர்யா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு சி சந்திரபோஸ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திரு செ குறளரசன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ம புவனேஷ்வரி வெற்றி