கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> நந்தவனப்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு முத்து போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி அ வஞ்சிக்கொடி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி அ கவிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு செ பிரசாத் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ குளோரியா போட்டி இன்றி தேர்வு