கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பழமானேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சு வேணுகோபல் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச வள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி E தமயந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா ஜோதிலெட்சுமி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு ச பழனியாண்டி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜோ ரோஸ்லின்மேரி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஆ லெட்சுமி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 8 திருமதி ஆ பிலோமினாள் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு த மணிகன்டன் வெற்றி