கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பாளையபட்டி (வடக்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மா ராஜசேகர் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம சசிகலா வெற்றி
வார்டு 3 திரு த செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம பரமேஷ்வரி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச மகாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 திரு M அய்யாவு வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி இ அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 8 திரு மா செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சா ராணி வெற்றி