கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பவனமங்கலம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரெ திருஞரனம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி நா அன்பரசி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஆ குலசேகரன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஸ் ஜென்மராக்கினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி நா கல்யானி வெற்றி
வார்டு 6 திரு நா விஜயகுமார் வெற்றி