கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> புதுக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 2 திரு இரா வெங்கட்ராமன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி த அழகம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஆ ரமணி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி P ஆலிசா மேரி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மு முருகேசன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி பாலக்குமார் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி V பானுமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு பி மனோகரன் வெற்றி