கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> புதுப்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ப ராதிகா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு பி தங்கமணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ ஆரோக்கியமேரி வெற்றி
வார்டு 5 திரு த கலியமூர்த்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி மீ தேன்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு