கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> அலமேலுபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பா விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி இ கற்பகவள்ளி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மு செல்லாயி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா ஜென்மராக்கினி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மை ஆல்பர்ட் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க சிவசுந்தரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு மா பன்னீர்செல்வம் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி கு சுதா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு வ சிவக்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு