கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> ரெங்கநாதபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ரா தீபா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு பா வினோத் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு த ஜெயராமன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி வி ராதிகா வெற்றி
வார்டு 5 திரு தி வீரமணிகண்டன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி எஸ்.கே சிவரஞ்சனி வெற்றி