கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> சாணுரபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ப ரெஙகராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 திரு ஆ விசுவநாதன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி K சுப்தரா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு A ஜெயராமன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி நா தெய்வானை வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா கனிமொழி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா உஷாநந்தினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு ரா நந்தகுமார் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி சி சீத்தலெட்சுமி வெற்றி