கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> செல்லப்பன்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி P கலையரசி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி த சாந்தாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 3 திரு ம தனபால் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா சின்னத்தம்பி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி A கனகா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ஜா ஆரோக்கியமேரி வெற்றி