கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> செங்கிபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பா பாலமுருகன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பு நிர்மலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு பே சுரேஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ர மஞ்சுளா வெற்றி
வார்டு 5 திரு சை நள்ளிவளவன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி கோ வசந்தா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு மு லெட்சுமணன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி த அம்சவள்ளி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 9 திருமதி கு சசிகலா வெற்றி