கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> சோழகம்பட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த பூங்கொடி வெற்றி
வார்டு 2 திரு க சண்முகராசு போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி கோ சசிகலா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி பீ வசந்தாமேரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திரு தி சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சே சாந்தி வெற்றி