கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> திருச்சினம்பூண்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு க திருஞானம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம வான்மதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா சுதா வெற்றி
வார்டு 4 திரு பொ ராஜேந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி சி ஜெகஜோதி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி ச தாமரைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 7 திரு சி சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க இளமதி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ப வைரமுத்து வெற்றி