கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> தோகூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி பா முத்துலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சி கோகிலா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ப கார்த்திகேயன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி பஞ்சவர்ணம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு வை சுதாகர் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி செ ஜெயலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச ராமதாஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திரு மா ரெங்கராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி த கலாவதி போட்டி இன்றி தேர்வு