கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> தொண்டராயன்பாடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ கிளாரா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ர வினோத் வெற்றி
வார்டு 3 திரு ரா ராஜ்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி அ சுமதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு வீரமணி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சே சின்னாத்தாள் போட்டி இன்றி தேர்வு