கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> வீரமரசன்பேட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கு தேசிங்குராஜன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி ரா ராணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திருமதி க ருக்மணி வெற்றி
வார்டு 4 திரு சி சசிக்குமாா் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ர அங்கையற்கண்ணி வெற்றி
வார்டு 6 திரு மா வெங்கட்ராமன் போட்டி இன்றி தேர்வு