கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> விட்டலபுரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி R தமிழ்செல்வி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு R ஜீவானந்கம் வெற்றி
வார்டு 3 திரு R ஏசுதாஸ் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தே கமலாதேவி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி தி ஜென்மராக்கினி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திரு கோ ராமசந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு