கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பூதலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு ஆலாயி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி தெ மரகதம் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ ராஜேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ரா வைரம் வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு ரேவதி வெற்றி
வார்டு 6 திரு S சாமிஅய்யா வெற்றி
வார்டு 7 திரு ச இராமலிங்கம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி வீ லதா வெற்றி
வார்டு 9 திரு P யோகராஜ் வெற்றி
வார்டு 10 திரு ரா முனியராஜ் வெற்றி
வார்டு 11 திரு தா ஆல்பர்ட் வெற்றி
வார்டு 12 திருமதி ச சந்திரகலா வெற்றி