கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> கடம்பன்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி சு சித்ரா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச சுலோசனா வெற்றி
வார்டு 3 திரு கெ வினோத்குமார் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திரு பா சுதர்சன் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச அருணாதேவி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ச சசிகலா வெற்றி