கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> மகாதானம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி தே வனஜா வெற்றி
வார்டு 2 திரு சி தேவேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி த பத்மா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சி கோமதி வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா உதயகுமார் வெற்றி
வார்டு 6 திரு செ ராமராஜன் வெற்றி