கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> பொரவச்சேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு இரா ரெகுபதி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச மீனா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ஹீ அப்துல்வாசிது வெற்றி
வார்டு 4 திரு அ முஹம்மது ரபீக் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி வி ஜெயந்தி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந தினேஷ்குமாா் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி எஸ் ரேணுகாதேவி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி கு விமலா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ரா லெட்சுமி வெற்றி